Abrevieri

adj. = adjectiv
adv. = adverb
alb. = limba albaneză
arg. = argou
art. = articol
bg. = limba bulgară
conj. = conjuncţie
engl. = limba engleză
fr. = limba franceză
germ. = limba germană
gr. = limba greacă
interj. = interjecţie
loc.adj. = locuţiune adjectivală
loc.adv. = locuţiune adverbială
loc.vb. = locuţiune verbală
magh. = limba maghiară
mr. = limba macedoromână
ngr. = limba neogreacă
prep. = prepoziţie
pron. = pronume
pol. = limba poloneză
pl. = plural
rus. = limba rusă
săs. = dialectul săsesc
scr. = limba sârbocroată
s.f. = substantiv feminin
sl. = limba slava
s.m. = substantiv masculin
s.n. = substantiv neutru
tc. = limba turcă
ţig. = limba ţigănească
ucr. = limba ucraineană
v. = verb
v.i. = verb intranzitiv
v.r. = verb reflexiv
v.t. = verb tranzitiv